Ekani vom CBF

Ekani vom CBF
Dobermann, schwarz
*18.02.2014

Ahnentafel: dobermannpedigrees.nl